Akademi Analiz Laboratuvarı

Analiz hizmetleri kapsamımız Atıksu, Gıda, Su, Havuz Suyu, Mikrobiyolojik Su, Kimyasal Su, Legionella, Atık Çamur Analizleri kapsamında geliştiriyoruz.
Kapsamımız Her Zaman Genişliyor.
Atık Çamur
Deniz Suyu
Legionella
Su
Hijyen Kontrolü
GIDA
ATIKSU
HAVUZSUYU
AKADEMİ ANALİZ LABORATUVARI
GIDA ANALİZLERİ
ANALİZ İŞBİRLİĞİ
TOPRAK ANALİZLERİ
ATIKSU ANALİZLERİ
ATIK ÇAMUR ANALİZLERİ
HİJYEN ANALİZİ
LEGIONELLA ANALİZLERİ
DENİZ SUYU ANALİZLERİ
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
Anlık olarak telefonunuzdan bilgisayarınızdan tabletinizden analiz sonuçlarınızı durumu hakkında bilgi alabilir, raporlarınızı geçmişe dönük kontrol edebilirsiniz.
Online Raporlarınıza Web Sayfamızdan Ulaşabilirsiniz.
ATIKSU
Gıda
Havuz Suyu
Legionella
TGRT Televizyon kanalında yapılan Sektörün Yıldızları adlı programına Akademi Analiz Laboratuvarımız olarak konuk olduk.
Sektörün Yıldızları
GIDA
SU
HİJYEN
LEGIONELLA
ATIKSU
ATIK ÇAMUR
DENİZ SUYU
HAVUZSUYU

Gıda Analizleri

Mikrobiyolojik gıda analizleri gıdanın kalite kriterlerinin yanısıra gıda güvenliğinin tespiti için yapılmaktadır. Her gıda kaynağı veya çeşidine göre değişik mikroorganizmaların varlığı veya miktarları araştırılmaktadır. Mikroorganizmaların tolere edilebilir varlık limitleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin öngördüğü sınırlara istinaden belirlenmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan tüm mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca farklı...

Havuz Suyu Analizi

Yüzme havuzlarının temizliği son derece önemlidir. Serinlemek ve eğlenmek için tercih edilen yüzme havuzları, temizliğine dikkat edilmediği takdirde çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına sebep olabilmektedir. Havuz suyu kirliliği iki nedenle açıklanabilir: fiziksel kirlilik ve biyolojik kirlilik. Söz konusu kirlilikler, havuzun kullanımı ve çevre şartlarının etkisi ile oluşur. Havuz suyunda bu kirliliklere örnek olarak üre, tükürük, vücut yağları,...

Atık Su Analizi

Son yıllarda artan nüfus ve insan ihtiyaçları sebebiyle sanayi hızla gelişmiş ve bu doğrultuda çevre sorunları da artış göstermiştir. Çevre sorunlarının en belirginlerinden olan su kaynaklarının hızla tükenmesi ve gelecek için ‘su sorunu’ kavramının oluştuğu günümüzde suların kirlenmesinin önlenmesi, atıksuların arıtılması ve atıksuların kirlilik yüklerinin belirlenmesi öncelikli ve önemli konular haline gelmiştir. Atıksuların arıtılma verimleri,...

Hijyen Analizi

Gıdaların işlendiği yüzeylerde ve gıda işlemede kullanılan ekipmanın üzerinde bulunması muhtemel patojen mikroorganizmaların (Salmonella, Listeria, E. Coli O157), indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların (S. aureus, C. Perfiringens, B. Cereus, Küf-maya, Koliform Bakteriler vb) tespitine ve bu yolla insan sağlığını korumaya yönelik olarak yapılan personel ve yüzey hijyen analizleri büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarımız bu...

Su Analizleri

Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve yine aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular...

Legionella Analizi

Legionella bakterisi, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır. Lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşlenmesi adında iki formu olan enfeksiyona neden olur. Lejyoner hastalığı, tehlikesi olan ve pnömaninin (akciğer iltihabı) bir tipi olan enfeksiyondur. Pontiac ise solunum hastalıklarının hafif formlarından biridir. Maruz kalınmasından 2-10 gün içinde klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Yüksek ateş (>38,50C), başağrısı ve myalji...

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim