Akademi Analiz Laboratuvarı

Atık Su Analizi

Son yıllarda artan nüfus ve insan ihtiyaçları sebebiyle sanayi hızla gelişmiş ve bu doğrultuda çevre sorunları da artış göstermiştir. Çevre sorunlarının en belirginlerinden olan su kaynaklarının hızla tükenmesi ve gelecek için ‘su sorunu’ kavramının oluştuğu günümüzde suların kirlenmesinin önlenmesi, atıksuların arıtılması ve atıksuların kirlilik yüklerinin belirlenmesi öncelikli ve önemli konular haline gelmiştir.

Atıksuların arıtılma verimleri, arıtılmış atıksuların ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY)’, ‘Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği Sulama Suyu Kriterleri (AATTUT)’ ve diğer yasal mevzuatlara göre alıcı ortamlara ve/veya kanalizasyona deşarj edilebilirliği yapılan atıksu analizleri ile (Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Askıda Katı Madde (AKM), Yağ-Gres, Azot, Fosfor..vb) belirlenmektedir.

Laboratuvarımız, sahip olduğu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi ile evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarında Çevre İzni, Proje Onay Muafiyeti, Proje Onayı aşamalarında ve akabinde düzenli izleme amacıyla Çevre Mevzuatına göre bakılması gereken parametreler için analizler gerçekleştirmektedir. Bu amaçla arıtma tesislerinden deneyimli uzman personelimiz ile anlık, 2 saatlik ve 24 saatlik kompozit numune alımı yapılmaktadır.  Bunun yanısıra derin deniz deşarjı, sulama suyu kriterleri, atıkların depolanması, deniz ve kara balıkçılığı ile yüzme suyu kalitesi gibi alanlarda da analiz hizmetleri sunulmaktadır.

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı Koruma Yöntemi / Süresi TÜRKAK Akreditasyon
Durumu
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Durumu
Alkalinite Tayini Atıksu SM- 2310.B 2 saat 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Alüminyum Tayini Atıksu SM 3500.Al.B 1 saat 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO
Amonyum Azotu, Amonyak Tayini (Phenat Yöntemi) Atıksu SM 4500.NH3B.F 3 saat 600 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 14 Gün Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO CSB
Askıda Katı Madde Tayini (Gravimetrik Yöntem) Atıksu SM 2540.D 2 saat 300 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 2 Gün TÜRKAK LOGO CSB
Bakır Tayini Atıksu SM- 3500 Cu. C 10 dk 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Balık Biyodeneyi (Zsf) Atıksu TS 5676 48 saat 10 L TÜRKAK LOGO CSB
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Atıksu SM 5210.D 5 gün 1000 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Atıksu SM 5210.B 5 gün 1000 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Bulanılık Tayini Atıksu SM 2130-B 15 dk 50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Çökebilen Katı Madde Atıksu SM 2540 F 1 saat 1 L 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Çözünmüş Oksijen Ve Oksijen Doygunluğu Deneyi Atıksu SM 4500.O C-G 10 dak 250-300 ml Karanlıkta saklanır / 4 Gün TÜRKAK LOGO CSB
Toplam Çözünmüş Katı Madde (Tds) Atıksu SM 2540 C 2 gün 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 2 Gün TÜRKAK LOGO CSB
Demir Tayini Atıksu SM 3500.Fe B 1 gün 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Fosfor Tayini Atıksu SM 4500-P B,D 5 Saat 300 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO CSB
İletkenlik Tayini Atıksu SM 2510 B 15 dk 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Açık Refluks Yöntem) Atıksu SM 5220.B 4 saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO CSB
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Kapalı Refluks Yöntem) Atıksu SM 5220.D 3 saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO CSB
Klorür Tayini Atıksu SM 4500.Cl- B 15 dk 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Koku Tayini Atıksu Duyusal Kontrol 15 dk 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat TÜRKAK LOGO
Mangan Tayini Atıksu SM 3500 Mn. B 1 saat 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Nitrat Azotu ve Nitrat Tayini Atıksu SM4500.NO3 B 3 Saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 24 Saat Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO CSB
Nitrit Azotu ve Nitrit Tayini Atıksu SM 4500.NO2 B 3 saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 24 Saat Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO CSB
pH Tayini Atıksu SM 4500-H+-B 10 dak 20-50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Renk Tayini Atıksu Duyusal Kontrol 1 saat 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 5 Gün TÜRKAK LOGO
Renk Tayini Atıksu SM 2120 C 10 dk 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 5 Gün TÜRKAK LOGO CSB
Serbest Klor, Toplam Klor, Bağlı Klor Tayini Atıksu SM 4500.Cl-G 15 dk 100 ml TÜRKAK LOGO CSB
Sertlik Tayini Atıksu SM 2340.C 15 dk 300 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Sıcaklık Tayini Atıksu SM 2550.B 10 dak TÜRKAK LOGO CSB
Sülfat Tayini Atıksu SM 4500 SO4-2 D 1 gün 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 1 Ay TÜRKAK LOGO CSB
Toplam Azot Tayini Atıksu SM 4500 NO3, NO2 NORG.B 5 saat 1 L H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir./1Ay TÜRKAK LOGO CSB
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Atıksu SM 4500 N ORG.B 4 saat 200 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir./1Ay TÜRKAK LOGO CSB
Tuzluluk Tayini Atıksu SM 2520.B 10 dk 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO CSB
Yağ-Gres Tayini Atıksu SM 5520.B 2-3 saat 1 L Cam kaba %10 boşluk kalacak şekilde alınmalı. H2SO4 ve HCl ile pH <4 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO CSB
Yağ-Gres Tayini Atıksu SM 5520.D 8 saat 1 L Cam kaba %10 boşluk kalacak şekilde alınmalı. H2SO4 ve HCl ile pH <4 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO CSB
Yüzey Aktif Madde Atıksu SM 5540.C 2 saat 250 ml Cam kaba alınmalıdır. 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 3 Gün TÜRKAK LOGO CSB
Sularda Fekal Streptekok-Enterekok Sayımı Atıksu TS EN ISO 7899-2 2 gün 500 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. TÜRKAK LOGO CSB
Sularda Salmonella Aranması Atıksu ISO 19250 5 gün 500 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. TÜRKAK LOGO CSB
Sularda Toplam Koliform Sayımı Atıksu SM-9222.B 5 gün 500 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. TÜRKAK LOGO CSB
Sularda Fekal Koliform Sayımı Atıksu SM-9222.D 4 gün 500 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. TÜRKAK LOGO CSB

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim