Akademi Analiz Laboratuvarı

Atıksu Asgari Fiyat Tarifesi Hk.

Değerli Müşterimiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Ücret Tarifesi 16.01.2015 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır.

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Yönetmeliği Madde 23-Asgari Fiyat Tarifesi’nde belirtilen“Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamaz” hükmü gereği 17.01.2015 tarihi itibariyle 2015 Yılı Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücretlendirme yapılacaktır.

Sizin Düşünceleriniz

Your email address will not be published.

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim