Akademi Analiz Laboratuvarı

Duyurular

Atıksu Asgari Fiyat Tarifesi Hk.

Değerli Müşterimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Ücret Tarifesi 11.01.2017 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır. 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Yönetmeliği Madde 23-Asgari Fiyat Tarifesi’nde belirtilen“Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim…

Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği Taslağı Yayınlandı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliğ Taslağı görüşe açıldı. Taslağı indirmek için buraya tıklayınız. Görüş bildirmek için maillerinizi ilgili adrese gönderebilirsiniz. Son görüş verme tarihi 27.02.2015 olarak bildirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Denetim Aracı Dağıtımı Yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve taşra teşkilatı 1150 çevre personeli ile çevre izni, ÇED ve çevre denetimleri konularında çevrenin korunması amacıyla gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından ÇED kararlarında yer alan taahhütler izlenmekte ve tüm tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatına uyup uymadıkları sahada denetlenmekte. 2013 yılında ülke genelinde atık, hava,…

Atıksu Asgari Fiyat Tarifesi Hk.

Değerli Müşterimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Ücret Tarifesi 16.01.2015 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır. 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Yönetmeliği Madde 23-Asgari Fiyat Tarifesi’nde belirtilen“Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim…

Havuz Suyu Fiyat Tarifesi Hk.

Değerli Müşterimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu 2015 yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi 15.01.2015 tarihinde yayınlanmış bulunmaktadır. 22 Ocak 2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Halk Sağlığı Laboratuvarları Ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Beşinci Bölüm Madde 23-Analiz Ücretleri’nde belirtilen“Analiz ücretleri Bakanlık tarafından belirlenir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar analizlere…

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim