Akademi Analiz Laboratuvarı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Denetim Aracı Dağıtımı Yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve taşra teşkilatı 1150 çevre personeli ile çevre izni, ÇED ve çevre denetimleri konularında çevrenin korunması amacıyla gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından ÇED kararlarında yer alan taahhütler izlenmekte ve tüm tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatına uyup uymadıkları sahada denetlenmekte.

2013 yılında ülke genelinde atık, hava, su, toprak, ÇED, gürültü, koku, egzoz, yakıt, kimyasallar gibi birçok konuda 37.467 denetim gerçekleştirildi. 2014 yılında denetimler sıklaştırılarak 43.126 denetim yapılarak geçen yıla göre denetim sayısında 5659 artış oldu.

Denetimlerde mevzuata uygunsuz işletilen tesislerin faaliyetleri durduruldu.

Bakanlık çağın gereklilikleri ve ihtiyaçlara göre sürekli gelişim içerisinde. Denetim alt yapısı da bu politikaya uygun olarak sürekli güçlendiriliyor.

-Kırk bir adet Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne denetim aracı tahsis edilecek-

2013 yılında çevre denetimlerinde kullanılmak üzere numune alma cihazı, egzoz emisyon ölçüm cihazı, gps vb. ekipmanlarla donatılmış 55 adet araç Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine dağıtıldı. 2014 yılında 40 adet temin edildi. 2015 yılında ise 41 araç Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerine teslim edilecek.

Bakanlık ayrıca denetim personelini istihdamını artırarak, sürekli eğitimler veriyor.

-E-denetim uygulamasına geçildi-

2015 yılında Bakanlık Avrupa da ilk defa uygulanacak olan e-denetim uygulamasına geçti.

E-denetim uygulamasında denetim tutanağı sahada online olarak tutulacağından denetim verisi sahada oluşmaya başlayacak. Böylece bir tesise idari yaptırım uygulanması gerektiği taktirde sistem üzerinde değişiklik yapma imkanı olamayacağından uygulanması gereken yaptırımdan geriye dönüş mümkün olmayacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetçisi sahada e-denetim ile tutanak tuttuğunda, ya da idari yaptırım kararı verdiğinde aynı zamanda Bakanlık merkez de sistemden denetim tutanağını ya da idari yaptırım kararını görebilecek. Böylece gerçekleşen denetimlerin merkezden anında takibi yapılabilecek.

Tutulacak kayıtlar ile denetimlerin istatistiksel değerlendirmesi ve detaylı sorgulaması yapılabilecek, doğru istatistikler elde edilmesine ve denetimlerin daha planlı yapılmasına olanak sağlayacak.

Çevre denetimlerinde vatandaş şikayetleri hassasiyetle ele alınarak değerlendiriliyor. E-denetim programı vatandaş şikâyetlerinin değerlendirmesini kolaylaştıracak.

E denetim ile denetim, idari yaptırım ve dava süreçleri ayrıntılı olarak takip edilebilecek.

Sizin Düşünceleriniz

Your email address will not be published.

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim