Akademi Analiz Laboratuvarı

Hakkımızda

2011 yılında kurulan Akademi Analiz Laboratuvarı, gıda ve su mikrobiyolojisi ile su kimyası alanlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile deney hizmetleri gerçekleştirmektedir. Deneylerinde uluslararası geçerliliği olan yöntemlerin uygulanmasını ve laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasını hedef edinmiş olup tüm çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 standardı ışığında yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında öngörülen tüm gereksinimleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için prosedürler oluşturulmuş; tüm aşamalarda kullanılmakta olan otomasyon yazılımı ile DOĞRU, GÜVENİLİR ve HIZLI deney sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmıştır.

Akademi Analiz Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Biriminde gıda üretimi öncesinde ve sonrasında bulunan (Listeria, E. Coli O157, Salmonella) gibi patojen mikroorganizmaların, indikatör ve bozulma etkeni (C. Perfiringens, B. Cereus, Koliform Bakteriler, S. aureus, Küf-maya, Toplam Bakteri, vb) mikroorganizmaların tespiti gibi, nicel ve nitel sonuçlara endeksli çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanı sıra mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksinin gerektirdiği diğer bütün mikrobiyolojik analizler standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bütün üretim aşamalarından geçmiş tüketime hazır son ürünlerin raf ömürlerinin belirlenmesine ve swab yöntemiyle hijyen istenen tüm yüzeyler ile çalışan personelin hijyen kontroluna dair çalışmalar da müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. İş ortaklarımız ile turistik tesislere ve endüstriyel tesislere yönelik olarak hijyen uygulamaları hakkında eğitim ve denetim hizmetleri de verilmektedir. Kimya Laboratuvarı Biriminde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Mevzuatı kapsamındaki su, atıksu, deniz suyu ve atık analizleri ile Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki havuz suyu analizleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız, tüm Ege bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her yerinde numune alma hizmetini kendi personeli ile gerçekleştirmekte ve numuneleri standartlara uygun koşullarda ve sürelerde naklederek deney sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini teminat altına almaktadır.

Akademi Analiz Laboratuvarı Kalite Hedeflerimiz için tıklayınız.

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim