Akademi Analiz Laboratuvarı

Havuz Suyu Analizi

Yüzme havuzlarının temizliği son derece önemlidir. Serinlemek ve eğlenmek için tercih edilen yüzme havuzları, temizliğine dikkat edilmediği takdirde çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına sebep olabilmektedir. Havuz suyu kirliliği iki nedenle açıklanabilir: fiziksel kirlilik ve biyolojik kirlilik. Söz konusu kirlilikler, havuzun kullanımı ve çevre şartlarının etkisi ile oluşur. Havuz suyunda bu kirliliklere örnek olarak üre, tükürük, vücut yağları, dışkı, karbon, kum, yağ, toz, ter, mukus, makyaj malzemeleri, vücut salgıları, saç, yara, hava ile ot ve yapraklar gösterilebilir. Bununla birlikte düzenli bakım yapılmayan havuz sularında çocuk felci, tifo virüsleri ile legionella bakterisi, göz, kulak, mide ve deri enfeksiyonlarına sebep olabilecek mikrop, bakteri, mikroorganizma ve virüsler bulunabilir. Tüm bu kirlenmeleri önleyebilmek amacıyla havuzun fiziksel ve kimyasal temizliğinin beraberce yapılması çok önemlidir. Havuzun fiziksel temizliğinin yapılması amacıyla sirkülasyon/filtrasyon sistemleri kurulur, kimyasal temizliğin sağlanması amacıyla da uygun havuz kimyasallarının düzenli kullanımı gerekir.

Havuz sularının temizliği ve insanların hastalıklardan korunması maksadıyla T.C Sağlık Bakanlığı, 06.03.2011 tarihinde yayınlayıp 15.12.2011’de yapılan değişikliklerle son hali verilen “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” te havuz suyu işleticilerinin her ay yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri belirlemiştir. Laboratuvarımız, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı numune alma ve analiz yapma yetkisi ile sözkonusu yönetmeliğe uygun bir şekilde müşteri tesislerinden numune almakta ve uygun koşullarda laboratuvara naklederek analiz yapmaktadır.

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı Koruma Yöntemi / Süresi T.C. Sağlık Bakanlığı Durumu TÜRKAK Akreditasyon
Durumu
pH Tayini Havuz Suyu SM 4500-H+-B 10 dak 50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Sıcaklık Deneyi Havuz Suyu SM 2550.B 10 dak 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Nitrit Azotu ve Nitrit Tayini Havuz Suyu SM 4500.NO2.B 3 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Nitrat Azotu ve Nıtrat Tayini Havuz Suyu SM 4500.NO3.B 3 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Amonyum Azotu , Amonyak Tayini (Phenat Yöntemi) Havuz Suyu SM 4500.NH3 B,F 3 saat 600 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 14 Gün Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Toplam Klor, Serbest (Bakiye) Klor ve Bağlı Klor Tayini (DPD Kolorimetrik Yöntem) Havuz Suyu SM 4500.Cl-.G 15 dk 300 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Bulanıklık Tayini Havuz Suyu SM 2130-B 15 dk 50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Renk Tayini Havuz Suyu SM 2120 C 10 dk 50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Alkalinite (Toplam Alkalinite ve Bikarbonat Alkalinitesi) Tayini Havuz Suyu SM 2310.B 2 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Siyanürik Asit Tayini Havuz Suyu Water Research Volume 18 No:3 pp 277-280 :1984 (In-house Metot) 4-6 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Alüminyum Tayini (Eriochrome Cyanin R Yöntemi) Havuz Suyu SM 3500.Al.B 1 saat 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Bakır Tayini Havuz Suyu SM 3500 Cu. C 10 dk 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Sularda Toplam Koliform Sayımı Havuz Suyu SM-9222.B 5 gün 500 ml Steril Kap, 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Sularda Escherichia coli Sayımı Havuz Suyu SM-9222.G 5 gün 500 ml Steril Kap, 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Sularda Toplam Bakteri Sayımı Havuz Suyu ISO 6222 3 gün 500 ml Steril Kap, 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO
Sularda Pseudomonas aeruginosa Sayımı Havuz Suyu ISO 16266 2 gün 500 ml Steril Kap, 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat Sağlık Bakanlığı Logo TÜRKAK LOGO

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim