Akademi Analiz Laboratuvarı

Kalite Politikası

Akademi Analiz Laboratuvarı’nın Kalite Politikası; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir. Akademi Analiz Laboratuvarı’nın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun deney cihazlarını kullanmak, müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak ve böylece potansiyel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

Akademi Analiz Laboratuvarı personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerini öğrenmiş ve bunlara uygun olarak çalışır üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, Türkak şartları, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim