Akademi Analiz Laboratuvarı

Legionella Analizi

Legionella bakterisi, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır. Lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşlenmesi adında iki formu olan enfeksiyona neden olur. Lejyoner hastalığı, tehlikesi olan ve pnömaninin (akciğer iltihabı) bir tipi olan enfeksiyondur. Pontiac ise solunum hastalıklarının hafif formlarından biridir. Maruz kalınmasından 2-10 gün içinde klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Yüksek ateş (>38,50C), başağrısı ve myalji ilk semptomlar olarak görülmektedir. Sonrasında gelişen pnömoni ve plöreziye göğüs ağrısı eşlik etmektedir. Olguların üçte birinde gastroenterit ve kusma gibi bulgular, yüzde ellisinde ise mental veya nörolojik bulgular ortaya çıkmaktadır. Hastalar genellikle 3-6 gün içinde hastanelere başvurmakta ve % 15-20’si ise ölümle sonuçlanmaktadır.

Legionella bakterileri çevrede kendiliğinden oluşur. Yapay su sistemleri Legionella bakterilerinin yüksek sayıda üremesine elverişli ortamlar oluşturabilir. Legionella, doğal olarak çevresel su ve su kaynaklarında düşük konsantrasyonlarda bulunmasına karşın, insan yapımı sistemlerde (soğutma kuleleri, su dağıtım sistemleri ve depolar) daha yoğun bulunur. Klora dirençli, aside zayıf dirençli, solunum sisteminde kolay üreyen bir bakteridir ve oteller, rezidanslar, hastaneler, okullar, kaplıcalar, termal ve süs havuzları, alışveriş merkezleri, termal banyolar, termal çamurlar, dereler, ufak göller, duş başlıkları ve sıcak su muslukları, hastanelerdeki solunum terapi ekipmanları vb yerlerdeve su tesisatında yaygın şekilde bulunabilen biofilm katmanlarında kolaylıkla çoğalabilmektedir.

Legionella numune alım işlemleri, turistik tesisler için sezon başlarında ve düzenli aralıklarla olacak şekilde deneyimli uzman personel ile yeterli miktarda örnekleme yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Ekolojik Özellikleri;

Legionella pneumophila, doğal olarak çevresel su ve su kaynaklarında düşük konsantrasyonlarda bulunmasına karşın, insan yapımı sistemlerde (soğutma kuleleri, su dağıtım sistemleri ve depolan) daha yoğun bulunur.
Klora dirençli, aside zayıf dirençli, solunum sisteminde kolay üreyen bir bakteridir.

Legionella bakterisi;
• Su depolarının dip kısmında kommensal mikroflora ile ortak yaşam gösterir,
• Hücre içi yaşayabilir ve hızla çoğalabilir,
• Özellikle salgınlarda amip içi formu, sıklıkla etkendir,
• Bu sayede ısıya, asiditeye, yüksek ozmolariteye karşı daha dayanıklıdır.
• Kullanılan dezenfektanlar ve biyositlerin etkinliği daha düşüktür.
• Amip içi bakteriler kültürde üremezler.

Çevresel ortamda üç şekilde bulunurlar:
1. Su içerisinde serbest halde,
2. Mavi-yeşil alglerde, amip ve kamçılı protozoonlarda.

3. Biyofilm içerisinde yaşarlar. Biyofilm, canlı ya da cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri jelsi bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluktur
Legionella pneumophila nerelerde kolayca çoğalabilir?
Oteller, Rezidanslar, Hastaneler, Okullar, Kaplıcalar, Termal ve Süs havuzları, Alışveriş Merkezleri, Termal Banyolar, Termal Çamurlar, Dereler, Ufak göller ve Kıyılarındaki Toprak, Kazılan topraktan çıkan aerosol

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı Koruma Yöntemi / Süresi TÜRKAK Akreditasyon Durumu
Sularda Legionella Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu, Buz ve çevresel örnekler. ISO 11731-2 10 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim