Akademi Analiz Laboratuvarı

Su Analizleri

Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve yine aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular “Alimentasyon Suyu” olarak adlandırılır.

Tarihte yaşanmış ve “günümüzde de yaşanmaya devam eden” su kaynaklı salgınlar ve bu salgınlara bağlı olan hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek ve insanlara “sağlıklı-temiz” su ulaştırabilmek için sular arıtma işlemlerinden geçirilmektedir. Su, arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, sağlık şartlarına uygun hale getirildikten sonra dağıtım sistemlerine verilmektedir.
“Sağlıklı su; renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren sudur.”
Tüketiciye ulaştırmak amacıyla dağıtım sistemlerine verilen suyun belirli standart ve şartlara uygunluğu neredeyse tamdır; ne var ki suyun su dağıtım sistemlerindeki yolculuğu esnasında, çeşitli sebeplerden dolayı suyun istenen kalitesi bozulmaktadır. Su kalitesinin düşmesindeki en büyük etken, sudaki mikroorganizma sayısının artmasıdır. Ayrıca suyun kalitesinde etkili olan diğer bir etken ise suyun kimyasal içeriğidir. Suyun arıtımı sırasında, mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan dezenfektanlar dâhil olmak üzere, suya dışarıdan istem dışı karışan çeşitli kimyasallar suyun kimyasal kalitesini düşürmektedir. Bütün bunlara ek olarak suyun kalitesinde diğer bir belirleyici parametreyse suyun fiziksel özellikleridir.

Laboratuvarımızca gerçekleştirilen tüm su analizleri için gereken numune alma işlemi, uluslararası standartlara uygun şekilde deneyimli uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mikrobiyolojik Su Analizleri;

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı Koruma Yöntemi / Süresi TÜRKAK Akreditasyon Durumu
Sularda Toplam Koliform Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz SM-9222.B 5 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Fekal Koliform Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz SM-9222.D 4 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Escherichia coli Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz SM-9222.G 5 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Toplam Bakteri Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz ISO 6222 3 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Pseudomonas aeruginosaSayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz ISO 16266 2 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Fekal Streptekok-Enterekok Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz TS EN ISO 7899-2 2 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Salmonella Aranması Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz ISO 19250 5 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Clostridium perfringensSayımı Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz TS 8020 EN 26461-2 2 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Koliform Bakteri Sayımı – EMS Metodu Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz ISO 9308-2 4 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Fekal Koliform Bakteri Sayımı – EMS Metodu Su, Kültür balıkçılık suyu ve buz ISO 9308-2 3 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak
Sularda Legionella Sayımı Su, Kültür balıkçılık suyu, Buz ve çevresel örnekler. ISO 11731-2 12 gün 500 ml Steril Kap,
1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 12 Saat
Türkak

Kimyasal Su Analizleri;

Parametre Adı Numune Cinsi Analiz Metodu Analiz Süresi Numune Miktarı Koruma Yöntemi / Süresi TÜRKAK Akreditasyon
Durumu
pH Tayini Su SM 4500-H+-B 10 dak 20-50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat TÜRKAK LOGO
Sıcaklık Deneyi Su SM 2550.B 10 dak TÜRKAK LOGO
Çözünmüş Oksijen Ve Oksijen Doygunluğu Deneyi (Elektrometrik Ve Azide Modification Metod) Su SM 4500.O C-G 10 dak 250-300 ml Karanlıkta saklanır / 4 Gün TÜRKAK LOGO
İletkenlik Deneyi Su SM 2510 B 15 dak 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Tuzluluk Tayini Su SM 2520.B 10 dak 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ) (Kapalı Refluks Yöntem) Su SM 5220.D 3 saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ) (Açık Refluks Yöntem) Su SM 5220.B 3 saat 100 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Askıda Katı Madde Tayini (AKM)(Gravimetrik Yöntem) Su SM 2540.D 2 saat 300 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 2 Gün TÜRKAK LOGO
Çökebilen Katı Madde Tayini Su SM 2540-F 1 saat 1 L 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Tayini Su SM 2540 C 2 gün 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 2 Gün TÜRKAK LOGO
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (BOİ5 Günlük Yöntem) Su SM 5210.B 5 gün 1000 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (BOİ) Su SM 5210.D 5 gün 1000 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Yağ-Gres Tayini Su SM 5520.B 2-3 saat 1 L Cam kaba %10 boşluk kalacak şekilde alınmalı H2SO4 ve HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO
Yağ-Gres Tayini Su SM 5520.D 8 saat 1 L Cam kaba %10 boşluk kalacak şekilde alınmalı H2SO4 ve HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1 Ay TÜRKAK LOGO
Sertlik Tayini Su SM 2340.C 15 dak 300 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Klorür Tayini (Argentometrik Yöntem) Su SM 4500.Cl–B 15 dak 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Sülfat Tayini (Bakiyenin Kurutulması Yöntemi İle Gravimetrik Yöntem) Su SM 4500.SO42- D 1 gün 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 1 Ay TÜRKAK LOGO
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini (Organik Azot) (Makro Kjeldahl Yöntemi) Su SM 4500 N ORG.B 4 saat 300 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Nitrit Azotu ve Nitrit Tayini Su SM 4500.NO2.B 3 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 1 Gün Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO
Nitrat Azotu ve Nitrat Tayini Su SM 4500.NO3.B 3 saat 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 1 Gün Sahada süzme işlemi uygulanmalı.
Amonyum Azotu , Amonyak Tayini (Phenat Yöntemi) Su SM 4500.NH3 B,F 3 saat 600 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 14 Gün Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO
Toplam Azot Tayini (Hesaplama Yöntemi) Su SM 4500 Norg,NO2,NO3.B 5 saat 1 L H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO
Fosfor Tayini Su SM 4500-P B,D 5 saat 300 ml H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay Sahada süzme işlemi uygulanmalı. TÜRKAK LOGO
Toplam Klor, Serbest (Bakiye) Klor ve Bağlı Klor Tayini (DPD Kolorimetrik Yöntem) Su SM 4500.Cl-.G 15 dak 100 ml TÜRKAK LOGO
Balık Biyodeneyi – Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini Su TS 5676 48 saat 10 L TÜRKAK LOGO
Bulanıklık Tayini Su SM 2130-B 15 dak 50 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Renk Tayini Su SM 2120 C 10 dak 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 5 Gün TÜRKAK LOGO
Renk Tayini Su Duyusal Kontrol 1 saat 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 5 Gün TÜRKAK LOGO
Koku Tayini Su Duyusal Kontrol 15 dak 100 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 6 Saat TÜRKAK LOGO
Alkalinite (Toplam Alkalinite ve Bikarbonat Alkalinitesi) Tayini Su SM 2310.B 2 saat 200 ml 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 24 Saat TÜRKAK LOGO
Yüzey Aktif Madde Deneyi (Metilen Mavisi-Mbas Yöntemi) Su SM 5540.C 2 saat 250 ml Cam kaba konulmalıdır. 1oC ve 5oC arasına soğutulur. / 3 Gün TÜRKAK LOGO
Demir Tayini (Phenanthroline Yöntemi) Su SM 3500.Fe-B 1 gün 100 ml HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir. / 1Ay TÜRKAK LOGO

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim