Akademi Analiz Laboratuvarı

aerobik koloni

Hijyen Analizi

Gıdaların işlendiği yüzeylerde ve gıda işlemede kullanılan ekipmanın üzerinde bulunması muhtemel patojen mikroorganizmaların (Salmonella, Listeria, E. Coli O157), indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların (S. aureus, C. Perfiringens, B. Cereus, Küf-maya, Koliform Bakteriler vb) tespitine ve bu yolla insan sağlığını korumaya yönelik olarak yapılan personel ve yüzey hijyen analizleri büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarımız bu…

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim