Akademi Analiz Laboratuvarı

ecoli

Gıda Analizleri

Mikrobiyolojik gıda analizleri gıdanın kalite kriterlerinin yanısıra gıda güvenliğinin tespiti için yapılmaktadır. Her gıda kaynağı veya çeşidine göre değişik mikroorganizmaların varlığı veya miktarları araştırılmaktadır. Mikroorganizmaların tolere edilebilir varlık limitleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin öngördüğü sınırlara istinaden belirlenmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan tüm mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca farklı…

Havuz Suyu Analizi

Yüzme havuzlarının temizliği son derece önemlidir. Serinlemek ve eğlenmek için tercih edilen yüzme havuzları, temizliğine dikkat edilmediği takdirde çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına sebep olabilmektedir. Havuz suyu kirliliği iki nedenle açıklanabilir: fiziksel kirlilik ve biyolojik kirlilik. Söz konusu kirlilikler, havuzun kullanımı ve çevre şartlarının etkisi ile oluşur. Havuz suyunda bu kirliliklere örnek olarak üre, tükürük, vücut yağları,…

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim