Akademi Analiz Laboratuvarı

fekal koliform

Su Analizleri

Toplumun içme-kullanma (yemek yapma, diş fırçalama, temizlik ve benzeri) gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve yine aynı amaçlarla kullanmak üzere teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları içilebilir su olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarla kullanılan ve insan sağlığı ile çok yakından ilişkisi olan ve kısaca içme- kullanma suyu adı verilen sular…

Atık Su Analizi

Son yıllarda artan nüfus ve insan ihtiyaçları sebebiyle sanayi hızla gelişmiş ve bu doğrultuda çevre sorunları da artış göstermiştir. Çevre sorunlarının en belirginlerinden olan su kaynaklarının hızla tükenmesi ve gelecek için ‘su sorunu’ kavramının oluştuğu günümüzde suların kirlenmesinin önlenmesi, atıksuların arıtılması ve atıksuların kirlilik yüklerinin belirlenmesi öncelikli ve önemli konular haline gelmiştir. Atıksuların arıtılma verimleri,…

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim