Akademi Analiz Laboratuvarı

küf-maya

Hijyen Analizi

Gıdaların işlendiği yüzeylerde ve gıda işlemede kullanılan ekipmanın üzerinde bulunması muhtemel patojen mikroorganizmaların (Salmonella, Listeria, E. Coli O157), indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların (S. aureus, C. Perfiringens, B. Cereus, Küf-maya, Koliform Bakteriler vb) tespitine ve bu yolla insan sağlığını korumaya yönelik olarak yapılan personel ve yüzey hijyen analizleri büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarımız bu…

Gıda Analizleri

Mikrobiyolojik gıda analizleri gıdanın kalite kriterlerinin yanısıra gıda güvenliğinin tespiti için yapılmaktadır. Her gıda kaynağı veya çeşidine göre değişik mikroorganizmaların varlığı veya miktarları araştırılmaktadır. Mikroorganizmaların tolere edilebilir varlık limitleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin öngördüğü sınırlara istinaden belirlenmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuarlarımızda, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan tüm mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Ayrıca farklı…

TURKAK      turklablogo  kosgeblogo

© Copyright 2015 - Akademi Analiz Laboratuvarı Tüm Hakları Saklıdır. Anasafya - İletişim